Elixir d’Anvers heeft een eigen muziekbibliotheek met honderden partituren die via verschillende wegen tot bij ons kwamen. Vaak waren dat ook partituren die bestoft op zolders of in kelders lagen te verkommeren. Omdat de Art Deco muziek in de periode 1920-1940 in België een levendige muziekscène kende, waarbij de meeste muziek werd uitgegeven, was het ensemble er van overtuigd dat er nog een schat aan partituren op Belgische zolders en kelders moest liggen. Naar aanleiding van ons twintigjarig bestaan in 2012 heeft Elixir d’Anvers daarom een zoektocht naar oude muziekpartituren begonnen via de media. Tot onze grote verrassing resulteerde dit in een verzameling van bijna 150 partituren! 

Dit leidde tot ons programma Muziek op zolder. Dit programma groeide dan verder uit tot Belgian Chocolates met exclusief Belgische muziek. We stelden zelf een suite samen met  4 composities uit de muziek die van de zolders kwam: Suite au grenier. Vier fijne composities van vergeten componisten die terug even in het zonlicht mogen staan. Deze suite is een kleine representatie van hoe de muziek kan geklonken hebben op de Belgische podia van de shows en de revues in het interbellum.

Verdere uitleg bij de 4 werken vindt u onder het submenu van Suite au grenier

bronnen van teksten en foto’s : https://wordpress.com/page/artdecomusic.be/1547