Henri (Hubert) Mouton werd geboren op 17 november 1872 in Luik, en stierf op 4 september 1954. In de online Databank Belgische Componisten vinden we een kleine privé-verzameling van zijn werken. Verdere betrouwbare informatie over Mouton was niet te vinden. Mocht u ons verder kunnen helpen, dan horen wij dat graag.

Lise et Lucas is een Historiette, een klein muzikaal verhaaltje, een kort stukje programmamuziek, oorspronkelijk gecomponeerd voor een klein kamerorkest. In een levendige en speelse inleiding komen onze twee hoofdpersonages in het beeld. Het eerste karakter is een licht dansend en levendig Grazioso ABA-deeltje. Wie zou het zijn, Lise of Lucas? Een tweede karakter is veel rustiger, lyrisch, ruraal bijna. Om het verhaaltje af te ronden komen beide karakters nog eens kort terug. Hebben ze elkaar gevonden?

bronnen van teksten en foto’s : https://wordpress.com/page/artdecomusic.be/1547