Joannes Julianus Desmet, of Jan Desmet (Gent 1885 – Gentbrugge 1954) werd bekend onder zijn pseudoniem Jean de Smetsky. Hij componeerde kamermuziek, orkest- en pianowerken, maar is het meest bekend voor zijn werken voor harmonieorkest. 

version française

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij soldaat in het Belgische leger, wat zijn leven en zijn artistieke inspiratie hebben beïnvloed. Hij componeerde verschillende liederen voor de soldaten tijdens de oorlog. Sommige van zijn composities werden ook gebruikt als propaganda door het Belgische leger in de door het Duitse leger bezette gebieden. Hij kreeg verschillende eerbetuigingen van het Belgische leger voor zijn composities.

Nauw verbonden met militaire en civiele muziek voor blazers, componeerde hij in zijn verder leven er talrijke werken voor. Hij maakte furore in de VS als marsencomponist. Zijn beroemde circusmars March of the Spanish Soldiery uit 1927 werd overal in de VS gespeeld, notabene voor optredens met afgerichte beren.

Hij verbleef een korte periode in de VS. Als dirigent werkte hij bij de Vlaamse Opera in Gent en bij de Opéra in Dijon.

De naam Patrouille Fox-Trottante verklapt al wat het is: een versmelting van mars en foxtrot, crossover dus. De structuur is die van een mars, het geheel wordt ritmisch en harmonisch aangevuld met elementen uit de Amerikaanse muziek. Deze mars is bijzonder attractief door de frisse lichtheid en de onderhuidse humor. Net zoals Souviens toi! “Ma belle” van F.C. Costers heeft De Smetsky zijn morceau de genre opgedragen aan zijn vriend John Bogaerts, ‘Violon Solo et Chef d’Orchestre au Grand Hôtel Métropole d’Anvers’

bronnen van teksten en foto’s : https://wordpress.com/page/artdecomusic.be/1547