door de coronaperikelen is een concerttournee helaas niet mogelijk. We zijn het cultuurcentrum van Merksem dan ook zeer erkentelijk dat zij op 7 en 8 januari de concertzaal ter beschikking stellen om een nieuwe CD op te nemen naar aanleiding van ons 30jarig jubileum.

Daar onze Belgische muzikanten, componisten en orkesten in de artdeco-periode bekend waren tot ver buiten onze landsgrenzen hebben we besloten om een CD op te nemen met uitsluitend Belgische muziek uit de periode 1900-1930 met de passende titel “Belgian chocolates”

Balancez vous donc, R. Dekers 

Pastorale, P. Douliez

Tragic moment J. de Smetsky

Sérénade d’amour J. Pâques

Tango d’ amour, J. Delhaxhe

zijn al enkele composities die u zal terugvinden op deze nieuwe opname